Welkom bij SOLVAC

Solvac nv is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, opgericht in 1983 met notering op Euronext Brussels.

De aandelen zijn uitsluitend op naam. Zij kunnen vrij worden aangehouden door natuurlijke personen of, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde personen, onder de voorwaarden gepreciseerd in de rubriek “Informatie over het aandeel – Goedkeuringsbeleid”.

Eind 2014 bedroeg de beurswaarde 2,1 miljard EUR.

De activa van de vennootschap bestaan enkel en alleen uit een deelneming van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay nv.